Hoe zit het nou met de cookiebanner?

  • 18 Mrt 2015

Hoe zit het nou met de cookiebanner?

Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat het internet op zijn kop stond door de nieuwe cookiewetgeving. Sinds juni 2012 diende elke website zich te houden aan deze nieuwe wet. De wetgeving hield in dat er op voorhand toestemming gevraagd moest worden voor het plaatsen van een cookie. Vrijwel alle websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes dat een website op jouw hardeschijf zet op het moment dat jij deze website bezoekt.

Het grote nadeel van de cookiewet

Het grote nadeel van deze wet was dat bezoekers, zeker in het begin, van een website bijna nooit deze cookies accepteerde via een geïnstalleerde cookiebanner. Zo maakt ook Google Analytics bijvoorbeeld gebruik van cookies. Wanneer de cookies niet geaccepteerd werden, kon er ook niks gemeten worden. Het werd op deze manier een stuk moeilijker om erachter te komen waar de knelpunten van een website zich bevonden. Alleen cookies die technisch noodzakelijk waren om een website te laten werken waren toegestaan. Hier ontstond grote ophef over onder het Nederlandse volk en al snel werd duidelijk dat een aanpassing aan deze wet wenselijk was.

Hoe staan we er nu voor met de cookiewet?

Op woensdag 11 maart 2015 is de gewijzigde cookiewet in werking getreden. De nieuwe cookiewet houdt in dat er niet altijd meer een cookiebanner op de website geplaatst moet worden. Naast de technisch noodzakelijke cookies mogen alle cookies geplaatst worden tenzij deze cookies de privacy van de bezoeker niet of zelfs een klein beetje schenden.

Er mogen nu dus wel cookies geplaatst worden zonder toestemming, wanneer deze cookies alleen worden ingezet om de kwaliteit van bijvoorbeeld een website te meten met bijvoorbeeld Google Analytics. Het is dus niet de bedoeling dat Google Analytics cookies plaatst voor het opstellen van bezoekersprofielen. Dan worden de cookies niet alleen ingezet voor het meten van de kwaliteit van de website.

Extra informatie over de cookiewet

Dit artikel is onder andere gebaseerd op informatie afkomstig van de website van ICTRecht. Extra informatie over de cookiewet kan gevonden worden op de website van ICTRecht of in de factsheet die ICTRecht heeft gemaakt over de cookiewet. Download de factsheet over de cookiewet.

Bron: cookierecht